Leden van de Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam maken na “honderd en twintig” gebruik van onze begraafplaats aan het Toepad.
Als u geen lid bent, maar wel na “honderd en twintig” een plaats op een Joodse begraafplaats overweegt (voor uw dierbaren), dan kan u contact met ons opnemen via het secretariaat.

Bezoek Joodse begraafplaats Toepad
Toepad 65
3063 NJ Rotterdam
Opzichter: Dhr. R. Bresser
Bezoeken van de begraafplaats kan op alle dagen van de week tot 16:00, behalve op Sjabbat en Joodse feestdagen.

Begrafeniswezen
Sandra Goldfinger en Joyce Koning
Tel 06-14872380
Let op! Dit nummer staat doorgeschakeld en het kan even duren voor er wordt opgenomen.
Niet bereikbaar op sjabbat en joodse feestdagen.

Vragen met betrekking tot Joods begraven kan u richten aan Toepad@nig-rotterdam.nl