Eens in de maand vindt op zondagochtend een TefilienClub plaats.

Sjoel open 8:15 uur

Begin dienst met Tefilien 8:30

Na afloop gezamenlijk ontbijt en een korte Tora gedachte.