top of page

Begrafeniswezen

Leden van NIG Rotterdam maken na “honderdentwintig” gebruik van onze Joodse begraafplaats aan het Toepad te Rotterdam. Als je nog geen lid bent, maar wel een plaats op de het Toepad overweegt, neem dan gerust contact op.

Joodse begraafplaats Toepad

Toepad 65

3063 NJ Rotterdam

kaars met davidster

Overlijden doorgeven

Baruch Dayan Ha'emet.

Bij het overlijden van een dierbare, kun je te allen tijde contact opnemen met Joyce Koning of Sandra Goldfinger op telefoonnummer +31 (0)6 14872380.  Op Sjabbat en op Joodse feestdagen is dit nummer niet bereikbaar.

 

Bij overlijden tussen vrijdagavond zonsondergang en zaterdagavond 1 uur na zonsondergang, kan de familie van de overledene contact opnemen met Dela Uitvaartverzorging, telefoonnummer 0800 9556655. Het enige dat door de familie dan mag worden geregeld is de overbrenging van de overledene naar Goetzee-Dela, Boezemsingel 35 te Rotterdam. Na Sjabbat neemt Joyce of Sandra contact met je op.

Bezoek Toepad

De begraafplaats is dagelijks te bezoeken van 10:00 uur tot 16:00 uur, behalve op Sjabbat en Joodse feestdagen.

 

Mocht je het toegangshek gesloten aantreffen, dan kan je de sleutel van de begraafplaats op vertoon van je legitimatiebewijs ophalen bij de portiersloge van de Van Ghentkazerne, Toepad 120.

Joodse begraafplaats Toepad

Toepad 65

3063 NJ Rotterdam

Joodse begraafplaats Toepad Rotterdam
logo Stichting Het stenen archief_edited.png

Zoek een graf

In 2019 is Stichting Het Stenen Archief opgericht dat zich onder andere bezig houdt met het digitaliseren van alle Joodse begraafplaatsen van Nederland. Via hun website kan je een bestaand graf opzoeken.

Mocht je het graf dat je zoekt niet vinden, neem dan contact op met de beheerders van Het Toepad

ToepadWeenhuis.jpeg

Historie Toepad

In 1895 werd de begraafplaats aan het Toepad voor het eerst in gebruik genomen, nadat de oude begraafplaats aan de Dijkstraat overvol werd. Op 15 maart werd aan het Toepad als eerste de
88-jarige Simon Zwanenburg begraven. Volgens het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 29 maart 1895 was het “een zeldzame en indrukwekkende plechtigheid” die plaatsvond “ter gelegenheid der eerste ter aarde bestelling aldaar”.

Tegenwoordig, ruim 125 jaar later, is de begraafplaats aan het Toepad nog in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Bij binnenkomst ziet men direct de twee weenhuizen.

Op de gevel van de ontvangstruimte - het gebouw rechts - staat de tekst: ,,Wie geboren wordt moet eens sterven. Wie sterft verwerft eeuwig leven.” Op de gebedsruimte links staat in het Hebreeuws dezelfde tekst.

 

De begraafplaats wordt nog altijd gebruikt, er liggen momenteel circa 4300 graven. Tevens zijn er graven overgebracht naar het Toepad, die zich voorheen op een andere Joodse begraafplaats in Rotterdam bevonden. 

ToepadWeenhuis_edited.jpg
Oudste Joodse Begraafplaats - Jan van Loonslaan - fotograaf Jan Donkers.PNG

Foto door Jan Donkers

Overige Joodse begraafplaatsen in Rotterdam

Naast het Toepad zijn er nog diverse andere, oudere Joodse begraafplaatsen in eigendom en beheer van NIG Rotterdam.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op.

bottom of page