top of page

Bestuur

Het huidige bestuur van NIG Rotterdam bestaat uit 6 personen. De bestuursleden zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering van NIG Rotterdam voor een periode van vier jaar. De bestuursleden hebben de verschillende portefeuilles onderling verdeeld. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering. Ook legt het bestuur verantwoording af, door middel van de jaarrekening. Het bestuur vergadert gemiddeld een keer per twee maanden. Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar.

Het Bestuur

Chris den Hoedt

Chris den Hoedt

Voorzitter

Mark Abbema

Mark Abbema

Penningmeester

Aviel Ragamin

Aviël Ragamin

Algemeen bestuurslid

Danielle Nativ

Danielle Nativ

Secretaris

Rob Koning

Rob Koning

Algemeen bestuurslid

Ron van der Heijdt

Ron van der Heijdt

Algemeen bestuurslid

bottom of page